Certifikát kvality

Naše mrazené boilies, nami prezývané MRAZENKY, sa výrazne odlišuje od konkurenčných boilies a to vystaveným certifikátom kvality, platným v celej Európskej Únii. Každý jeden druh našich mrazených bolies bol samostatne testovaný v Štátnom veterinárnom a potravinovom ústave v Košiciach. Každému druhu našich boilies bolo po úspešnom testovaní pridelené číslo, pod ktorým je naďalej evidované ako vyhovujúci produkt podľa nariadenia vlády SR č. 438/2006. Môžeme teda tvrdiť, že naše produkty nespôsobujú kaprom svojím zložením žiadne ťažkosti a nie sú pre nich nijak závadné.